ELEGÀNCIA I CUINA MEDITERRÀNIA D’AUTOR

L’any 2006 s’inaugura a l’edifici més antic de la població de Breda, la Fonda Montseny sota la direcció de Josep Muniesa,
xef de reconegut renom i propietari de l'establiment.