MASIA CAN RIERA

Fem col·laboraions amb aquesta masia ja que es una antigua villa romana restaurada en el 2004, rodejada per bosc, prats i muntanyes.